call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
ĐỐI TÁC ĐĂNG KÝ

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

ĐỐI TÁC My Account

Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

Thông tin về việc Quản lý của chúng tôi

CySec

Swiss Markets là bộ phận giao dịch của BDSwiss Holdings PLC, công ty được thành lập theo luật của Cộng hòa Síp với số thành lập HE300153 và được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp  (“CySec”) theo giấy phép số 199/13. Là Công ty Đầu tư của Cộng hòa Síp, Công ty có nghĩa vụ tuân thủ tất cả luật và quy định liên quan của Châu Âu và địa phương, bao gồm cả Chỉ thị của Châu Âu về Thị trường các Công cụ tài chính (“MiFID II”) và Luật 87(I)/2017 về việc cung cấp các dịch vụ đầu tư, thực hiện các hoạt động đầu tư và điều hành thị trường được điều tiết.

MiFID

Chỉ thị của Châu Âu về Thị trường các Công cụ Tài chính (MiFID) 2004/39/EC, có hiệu lực từ ngày 01/11/2007, nhằm mục tiêu quản lý và giám sát các dịch vụ đầu tư và dịch vụ phụ trợ bên trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), với mục tiêu chính là cải thiện mức độ thực hiện tại các thị trường, gia tăng sự minh bạch trên các thị trường tài chính, nhằm thúc đẩy cạnh tranh và bảo vệ nhà đầu tư. Thông qua MiFID, các công ty đầu tư được quản lý tại một Quốc gia Thành viên, có thể cung cấp dịch vụ tại một Quốc gia Thành viên khác và/hoặc các quốc gia thứ ba, miễn là công ty đầu tư đó được cấp phép và ủy quyền cung cấp các dịch vụ đó. 

 

MiFID II

Khung pháp lý mới MiFID II/MiFIR áp dụng từ ngày 03/01/2018 củng cố sự bảo vệ đầu tư và cải thiện hoạt động của thị trường tài chính làm cho chúng trở nên hiệu quả, linh hoạt và minh bạch hơn.

X

Call Me Back

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. 84.1 % tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với mọi người và bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu về các rủi ro có liên quan. Thông báo Rủi ro Chung.