call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Partnerzy Rejestracja

Twój kapitał jest zagrożony

Partnerzy My Account

Twój kapitał jest zagrożony

Objęta licencjami i przepisami prawa

CySec

Swiss Markets jest działem handlowym BDSwiss Holdings PLC, spółki zarejestrowanej na mocy prawa cypryjskiego z numerem HE300153 i regulowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) pod numerem licencji 199/13. Jako firma inwestycyjna na Cyprze, spółka jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich stosownych europejskich i lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym Dyrektywy Europejskich Rynków Finansowych („MiFID II”) oraz L. 87 (i)/2017 dotycząca świadczeń usług inwestycyjnych, prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz funkcjonowanie rynków regulowanych.

MiFID

Europejska Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych  (MiFID) 2004/39/WE, obowiązująca od 01.11.2007, ma na celu regulowanie i nadzorowanie usług inwestycyjnych i dodatkowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  jej głównym celem jest poprawa poziomów wydajności na rynkach, wzrost przejrzystości na rynkach finansowych, w celu promowania konkurencji i ochrony inwestorów. Poprzez MiFID, firmy inwestycyjne regulowane w danym państwie członkowskim, mogą świadczyć usługi w innym państwie członkowskim i / lub krajach trzecich, zawsze pod warunkiem, że przedsiębiorstwo inwestycyjne posiada licencję i zezwolenie na świadczenie takich usług.

 

MiFID II

Nowe ramy prawne MiFID II/MiFIR, które mają zastosowanie od dnia 3 stycznia 2018 r., wzmacniają ochronę inwestorów i poprawiają funkcjonowanie rynków finansowych, co czyni je bardziej wydajnymi, odpornymi i przejrzystymi.

X

Call Me Back

Ostrzeżenie o ryzyku: Handel CFD jest wysoce spekulatywny i charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka. 84,1% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Produkty te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich i należy upewnić się, rozumie się związane z tym ryzyko. Ogólne ujawnienie ryzyka.