call spinner mobile tablet cross checkmark download chat globe apple android windows twitter facebook search whatsapp telegram email
Web Trader
Partneři Registrovat se

Váš kapitál je rizikový

Partneři My Account

Váš kapitál je rizikový

Licencována a regulována

CySec

Swiss Markets je sekce pro obchodování BDSwiss Holdings PLC, společnosti založené dle kyperských právních předpisů s registračním číslem HE300153 a regulované Kyperskou komisí pro cenné papíry (“CySec”), licenční číslo 199/13. Společnost jakožto kyperská investiční společnost povinna řídit se příslušnými místními a evropskými právními předpisy, a to včetně Nařízení o trzích finančních nástrojů. (“MiFID II”) a zákona č. 87(I)/2017, upravujícího poskytování investičních služeb, provádění investičních činností a provozu regulovaných trhů.

MiFID

Evropská směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) 2004/39/ES, která je v platnosti od 01.11.2007, si klade za cíl regulovat a dohlížet na investiční a doplňkové služeby v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP), a hlavním cílem je zlepšení úrovní výkonnosti na trzích, zvýšení transparentnosti na finančních trzích, aby podporovaly konkurenci a chránili investory. Prostřednictvím MiFID s cennými papíry regulovaném v některém členském státě, mohou poskytovat své služby v jiném členském státě a / nebo třetích zemí, a to vždy za předpokladu, že obchodník s cennými papíry je licencován a oprávněné k poskytování takových služeb.

 

MiFID II

Nová směrnice MiFID II/MiFIR, která nabyla účinnosti 3. ledna 2018, posiluje ochranu investora a zlepšuje fungování finančních trhů, díky čemuž jsou tyto výkonnější, flexibilnější a transparentnější.

X

Call Me Back

Upozornění na riziko: Obchodování v CFD je velmi riskantní a přináší sebou riziko. Při obchodování s CFD prostřednictvím tohoto poskytovatele o své peníze přijde 84.1 % soukromých investorů. Tyto produkty nemusí být vhodné pro všechny investory a každý klient si musí být vědom rizika. Zveřejnění Obecného Rizika.